sklep.VWonline.pl

sklep.VWonline.pl

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w Tomkar Tomasz Kędziorski zgodnie z obowiązkiem informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak przetwarzane i wykorzystywane są przekazane dane osobowe, jest firma Tomkar Tomasz Kędziorski.

2. Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

3. Przetwarzanie danych osobowych w Tomkar Tomasz Kędziorski jest niezbędne do:

•    realizacji zamówień handlowych przekazywanych droga elektroniczną;

•    zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi;

•    świadczenia usług;

•    obsługi reklamacji i zwrotów;

•    obsługi kierowanych do nas zgłoszeń;

•    kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami;

4. Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:

•    prowadzenia działań marketingowych głównie marketingu bezpośredniego;

•    zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej;

•    zapewnienia obsługi usług płatniczych;

•    zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego;

•    windykacji należności;

•    prowadzenia analiz statystycznych;

•    przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

6. Wymaga się podania następujących danych osobowych w celu realizacji umowy i świadczenia usług:

•    w przypadku klienta detalicznego (w tym odbiorcy dropshipping) – adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta bankowego;

•    w przypadku klienta firmowego – adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres firmy, numery identyfikacyjne firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, adres do wysyłki, numer telefonu, numer konta bankowego;

7. Jeżeli powyższe dane nie zostaną udostępnione, niemożliwa będzie realizacja umowy oraz świadczenia usług.

8. Tomkar Tomasz Kędziorski może wymagać podania innych danych jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Tomkar Tomasz Kędziorski gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te mogą być wykorzystane gdy:

•    dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

•    dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Donaco sp. z o.o.;

•    cofnięta zostanie zgodę na przetwarzanie danych;

•    zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych;

•    dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

•    dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

10. W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

11. Zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy:

•    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

•    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

12. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy  przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną.

13. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia,  aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:

•    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

•    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

•    zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

•    maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

14. Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

15. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Tomkar Tomasz Kędziorski zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

Administrator Danych Osobowych
Tomkar Tomasz Kędziorski
w osobie:
Właściciel Tomasz Kędziorski

Pliki Cookies

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.

Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

  • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
  • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
  • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
  • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
  • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
  • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

  • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
  • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.